Zloty w Europie

Terminy zagranicznych Z L O T Ó W   VW GarBusa - rok 2018

Marzec

24 -25 --> ANGLIA - E s h e r
http://www.facebook.com/events/410752552728278/
 

Kwiecień

27 - 29 --> CZECHY - P o d m i t r o v
http://www.facebook.com/events/1569054126525343/
 

Maj

04 - 08 --> CZECHY – Z á m e k   L o b e č
http://www.facebook.com/events/193545194765198/
 
11 - 13 --> WĘGRY – F ü r d ő t e l e p
http://www.facebook.com/events/128365047831200
 
11 - 13 --> CZECHY – V i š ň o v á  (zlot Bus-a)
http://www.facebook.com/events/320521438354243
 
18 - 20 --> SERBIA – B e l g r a d
http://www.facebook.com/events/310573539473624/
 
18 - 20 --> CZECHY – M a l e s o v  u  Kutne Hory
http://www.flat4.org
 
19 - 20 --> HOLANDIA  -  A m e r s f o o r t
http://www.benpon.nl
 
25 - 27 --> CHORWACJA - R o v i n j
http://www.facebook.com/events/338568099945140
 
25 - 27 --> LITWA - G i e ł g u d y s z k i
http://www.facebook.com/events/170994376892139/
 
25 - 27 --> CZECHY - P u s t a  P o l o m
http://www.facebook.com/groups/309249095789500/
 

Czerwiec

01 - 03 --> SŁOWENIA - I z o l a
http://www.vwclubizola.si
 
08 - 10 --> CZARNOGÓRA - T i v a t
http://www.facebook.com/events/204309860149673
 
08 - 10 --> SZWECJA – M a n r o r p  P a r k „Bug Run”
http:// www.bugrun.com/bugrun
 
15 - 17 --> LITWA - P a l a n g a
http://www.vabalai.lt/forumas/viewtopic.php?t=3231
 
15 - 17 --> WĘGRY - K á p t a l a n f ü r e d
http://www.facebook.com/events/185699968722568/
 
15 - 17 --> SŁOWENIA - V i n i c a  (zlot Bus-a)
http://www.facebook.com/events/2063600733925860/
 
22 - 24 --> MACEDONIA - P o n i k v a
http://www.facebook.com/events/554816371554934/
 
22 - 24 --> WĘGRY – B o r g á t a f ü r d ő
http://www.facebook.com/events/150684682217378
 
29 - 01.VII --> SŁOWACJA – Š a š t í n  -  S t r á ž e – Gazarka
http://www.flat4.org
 

Lipiec

06 - 08 --> TURCJA - B u r h a n i y e  (zlot Bus-a)
http://www.facebook.com/events/426791121082587/
 
06 - 08 --> WŁOCHY - S t a g g i a  S e n e s e
http://www.gruppoamicimaggiolino.it
 
06 - 08 --> ROSJA  - S a n k t – P e t e r s b u r g
http://www.facebook.com/events/2061429730745625
 
13 - 15 --> AUSTRIA – G r o s s g l o c k n e r (Buliki)
http://www.bullitreffen.at
 
19 - 22 --> SERBIA – Z l a t i b o r
http://www.facebook.com/events/798945940315312/
 
20 - 22 --> FINLANDIA - H o v i m ä k i
http://www.facebook.com/events/324086658064078/
 
20 - 22 --> SŁOWACJA -  K o z á k o v a  D o l i n a  (zlot Bus-a)
http://www.facebook.com/events/2034900930091987/
 
21 - 23 --> SŁOWACJA – L e t i s k o  T r e n c i n
http://www.vwchrobakklub.sk/
 
27 - 29 --> SŁOWACJA – Č e r v e n ý  K l á š t o r
http://www.flat4.org/forum
 
27 - 29 --> FINLANDIA – J ä m i n t i e
http://www.facebook.com/events/418497305233176
 
27 - 29 --> ŁOTWA - L i e l a i s
http://vabole.lv/
 

Sierpień

02 - 05 --> WĘGRY – G y o m a e n d r ő d
http://www.facebook.com/events/1353687301399771/
 
03 - 05 --> SERBIJA - Š a b a c
http://www.blue-keeeber.com/index.php?mod=events&land=serbia
 
03 - 04 --> SZWECJA – T i e r p  A r e n a - „Bug Run Classic”
http://bugrun.com/bugrunclassic
 
04 - 05 --> BELGIA – S p a
http://www.vwbugshow.be/
 
10 - 12 --> DANIA – K a g e
http://www.vweekend.dk
 
14 - 19 --> SŁOWENIA - L e s c e - B l e d
http://www.hroscklub.com
 
17 - 19 --> ESTONIA - T a l i n
http://www.beetle.ee
 
17 - 19 --> BOŚNIA i HERCEGOWINA - B i j e l j i n a
http://www.facebook.com/groups/393773867461176/
 
17 - 19 --> CZECHY – V o d o k r t y
http://www.facebook.com/events/179956956014698/
 
17 - 19 --> NORWEGIA - O s l o
http://sccevent.com
 
17 - 19 --> FINLANDIA – E m o l a h t i
http://www.facebook.com/events/1955043458100854
 
24 - 26 --> WĘGRY – C e g l e d
http://www.facebook.com/events/2081366978753756/2087539904803130
 
24 - 26 --> SŁOWENIA - M u r s k a   S o b o t a
http://www.blue-keeeber.com
 
24 - 26 --> CZECHY – Č e s k é  B u d ě j o v i c e
http://www.facebook.com/events/429127710821909
 
31 - 2.IX --> ANGLIA - W e l l i n g b o r o u g h
http://www.vwaction.com/vwaction/
 
31 - 2.IX --> GRECJA - K e f a l o n i a
http://www.facebook.com/events/1795806103813906/
 

Wrzesień

07 - 09 --> HOLANDIA - B u d e l
http://www.beautifulbudel.nl
 
14 - 16 --> SERBIA - L a c  de  B o r k o v a c
http://www.facebook.com/events/861587454048024/
 
21 - 23 --> LITWA - W i s z t y n i e c
http://www.facebook.com/events/1832139976823836/
 
28 - 30 --> CZECHY - P o d m i t r o v
http://www.vw-bus.cz
 

Październik

06 - 07 --> ŁOTWA - miejsce jeszcze nieokreślone
http://vabole.lv/