Zloty w Polsce

Terminy Polskich Z L O T Ó W   VW GarBusa - rok 2022

Marzec

04 - 06 --> W i s ł a - M a l i n k a
telefon : 600 473 215 - Witek
 

Czerwiec

30.V - 05 --> K a r w i a
http://www.facebook.com/Zloto-urlop-OLD-VW-Karwia-108209144690017
 
09 - 12 --> B o r e k  k/Bochni -
http://www.garbojama.pl
 
16 - 19 --> P o r a j
 
24 - 26 --> N i e c h o r z e
 

Lipiec

01 - 03 --> S z t u m
 
01 - 03 --> L u b o s z y c e  k/Opola
http://www.garbclub.opole.pl
 
15 - 17 --> K i e ł p i n i e c
http://www.festiwal.kielpiniec.pl
 
22 - 24 --> Z i e l o n a  G ó r a
 
29 - 31 --> K o l b u d y
http://oldvw.pl/
 

Sierpień

12 - 14 --> R a d g o s z c z - jezioro Narożniki
http://www.facebook.com/tarnowskie.garby/
 

Wrzesień

16 - 18 --> R u d a w k a   R y m a n o w s k a
http://www.facebook.com/garbusiarze