Zloty w Polsce

Terminy Polskich Z L O T Ó W   VW GarBusa - rok 2018

Luty

23 - 25 --> M i ę d z y b r o d z i e  Ż y w i e c k i e – Góra Żar
tel. organizator Witek : 600 473 215 ; rezerwacja noclegu : 33 866 10 46
 

Maj

04 - 06 --> B a r t k o w a    
http://www.facebook.com/events/1056391824512008/
 
03 - 06 --> R a d z y ń   k/Sławy  
http://www.facebook.com/zlot.vw.radzyn
 
12 - 13 --> O c h a b y  W i e l k i e
http://www.facebook.com/event/2103642619662227/
 
18 - 20 --> P r z y d w ó r z  k/Wabrzezna  
 
24 - 27 --> K a r w i a
http://www.facebook.com/events/188720595044077
 
31 - 03.VI --> P ę c z n i e w   –  (zlot T3)
http://www.facebook.com/events/643892089332631
 

Czerwiec

01 - 03 --> W ł o c ł a w e k    
http://www.facebook.com/Garbaty-W%C5%82oc%C5%82awek-581262118564912/
 
08 - 10 --> L i s i e  K ą t y  k/Grudziądza    
http://www.facebook.com/events/151249062346607/
 
22 - 24 --> P r z y b r o d z i n  
http://aaltswin.pl
 
22 - 24 --> B i a ł o g ó r a  
http://www.facebook.com/events/1118323381631557
 
29 - 01.VII --> N i e c h o r z e  
http://www.facebook.com/events/144027779712108
 
29 - 01.VII --> P o r a j
http://www.facebook.com/events/392975417803864
 

Lipiec

06 - 08 --> S z t u m
http://www.facebook.com/events/135152180573919
 
12 - 15 --> K r a k ó w  – „Garbojama”
http://www.garbojama.pl
 
20 - 22 --> K i e ł p i n i e c  -  zlot T3
http://www.facebook.com/events/177203466353670
 
20 - 22 --> K o l b u d y
http://www.facebook.com/events/176282659659306/
 
27 - 29 --> Z i e l o n a  G ó r a
http://www.facebook.com/events/1125389947592955
 

Sierpień

10 - 12 --> Ł e b a
http://www.facebook.com/events/343346702828878/
 
10 - 12 --> G o g o ł ó w  
http://www.facebook.com/tarnowskie.garby/
 
17 - 19 --> R a d z y ń  C h e ł m i ń s k i
http://www.facebook.com/events/334242667083464
 
24 - 26 --> F o l u s z  k.Jasła
http://www.kaferklub.com/
 
31 - 02.IX --> G a r b y
http://www.facebook.com/ZLOTwGARBACH
 

Wrzesień

07 - 09 --> H e r m a n ó w
http://www.facebook.com/events/222801215041282/
 
28 - 30 --> S u l i s t o w i c e  
 
28 - 30 --> S u ch e d n i ó w – (zlot T3)
http://www.facebook.com/events/283660208890562/
 

Październik

19 - 21 --> G o ł k o w i c e
http://garbusy.net/