Zloty w Polsce

Terminy Polskich Z L O T Ó W   VW GarBusa - rok 2020

Styczeń

-->
 

Marzec

06 - 08 --> M i ę d z y b r o d z i e  Ż y w i e c k i e - Góra Żar
 

Maj

01 - 03 --> B a r t k o w a
http://www.facebook.com/SadeckieGarbusy/
 
22 - 24 --> W ą b r z e ź n o
http://www.facebook.com/profile.php?id=100009647947669
 
29 - 31 --> L i s i e  K ą t y
 

Czerwiec

01 - 07 --> K a r w i a
http://www.facebook.com/events/1047033515663525/
 
05 - 07 --> Z d w ó r z
http://www.facebook.com/events/2785063271556862/
 
10 - 14 --> W ł o c ł a w e k
 
19 - 21 --> P r z y b r o d z i n
http://www.facebook.com/events/401595977197094/
 
26 - 28 --> N i e c h o r z e
 

Lipiec

03 - 05 --> S z t u m
http://www.avwg.isztum.pl/
 
09 - 12 --> K r a k ó w  – „Garbojama”
http://www.garbojama.pl
 
16 - 19 --> K i e ł p i n i e c
http://festiwal.kielpiniec.pl/
 
24 - 26 --> Z i e l o n a  G ó r a
 
31 - 2.VIII --> Z b y l i t o w s k a  G ó r a  k/Tarnowa
 

Sierpień

06 - 09 --> P o p i e l ż y n  Z a w a d y  k/Warszawy
http://www.facebook.com/events/827018787695611
 
21 - 23 --> F o l u s z
http://www.facebook.com/events/902560530130415/
 
21 - 23 --> M a l b o r k
http://www.facebook.com/events/2445228542394100/
 
28 - 30 --> G a r b y
 

Wrzesień

25 - 27 --> S u c h e d n i ó w
 

Październik

16 - 18 --> G o ł k o w i c e
http://garbusy.net