Zloty w Polsce

Terminy Polskich Z L O T Ó W   VW GarBusa - rok 2019

Luty

15 - 17 --> U s t r o ń - schronisko na Równicy
 
22 - 24 --> O b i d z a  - Bacówka - (zlot T3)
http://www.facebook.com/events/215285249425184/
 

Maj

03 - 05 --> P i w n i c z n a  Z d r ó j
http://www.facebook.com/events/2273206466259942/
 
03 - 05 --> R a d z y ń
http://www.facebook.com/events/2201112206613482/
 
10 - 12 --> W i s ł a  W i e l k a - (zlot T3)
http://www.facebook.com/events/260570411528357/
 
17 - 19 --> P r z y d w ó r z
http://www.facebook.com/events/1733932740053542/
 
30 - 02.VI --> K a r w i a
http://www.facebook.com/events/296024334431092/
 
31 - 02.VI --> Z d w ó r z  -  (Busiki + klasyki)
http://www.facebook.com/events/247554652607447/
 
31 - 02.VI --> G a r b y
http://www.facebook.com/ZLOTwGARBACH
 

Czerwiec

07 - 09 --> W ł o c ł a w e k
http://www.facebook.com/Garbaty-W%C5%82oc%C5%82awek-581262118564912/
 
14 - 16 --> P r z y b r o d z i n
http://www.facebook.com/events/811787372499653/
 
20 - 23 --> S a s i n o
http://www.facebook.com/events/297490290871217/
 
20 - 23 --> P o r a j
http://www.facebook.com/events/2656744094353294/
 
20 - 23 --> P ę c z n i e w - (zlot T3)
http://www.facebook.com/events/185291202191721/
 
28 - 30 --> N i e c h o r z e
http://www.facebook.com/event/318896962171163/
 

Lipiec

04 - 07 --> K r a k ó w  – „Garbojama”
http://www.garbojama.pl
 
05 - 07 --> S z t u m
http://www.avwg.isztum.pl/
 
19 - 21 --> K i e ł p i n i e c
http://www.facebook.com/events/399588563923435/
 

Sierpień

02 - 04 --> P o p i e l ż y n  Z a w a d y  k/Warszawy
http://www.facebook.com/events/739242793075547/
 
09 - 11 --> Z i e l o n a  G ó r a
http://www.facebook.com/events/2079213312369787/
 
14 - 18 --> Ł e b a
http://www.facebook.com/events/347646299161528/
 
15 - 18 --> P o k r z y w n a  - (zlot T3)
http://www.facebook.com/events/297837464490070/
 
16 - 18 --> Z b y l i t o w s k a  G ó r a
http://www.facebook.com/events/449405292509009/
 
16 - 18 --> F r o m b o r k
http://www.facebook.com/events/265921597654640/
 
23 - 25 --> T w o r ó g
http://www.facebook.com/events/2267167663496270/
 
23 - 25 --> F o l u s z
http://www.facebook.com/events/635831406834731/
 

Wrzesień

20 - 22 --> S u l i s t r o w i c e
http://www.facebook.com/events/368821757303453/
 
27 - 29 --> S u c h e d n i ó w
http://www.facebook.com/events/842471076123923/
 

Październik

18 - 20 --> G o ł k o w i c e
http://garbusy.net/