Zloty w Polsce

Terminy Polskich Z L O T Ó W   VW GarBusa - rok 2021

Marzec

05 - 07 --> R y c e r k a  G ó r n a
tel: 600 473 215 - Witek
 

Czerwiec

03 - 06 --> P o r a j
http://www.facebook.com/events/557631218562226
 
07 - 13 --> K a r w i a
http://www.facebook.com/events/420836922314385/
 
10 - 13 --> Z d w ó r z
http://www.facebook.com/events/599787104203929/
 
17 - 20 --> B o r e k  k/Bochni - Garbojama po NoVWemu ! :-)
http://www.garbojama.pl
 
18 - 20 --> P r z y b r o d z i n - ODWOŁANY !!!
http://www.facebook.com/events/401595977197094/
 

Lipiec

16 - 18 --> K i e ł p i n i e c
http://festiwal.kielpiniec.pl/
 
22 - 25 --> Z i e l o n a  G ó r a
http://www.facebook.com/events/968481163955352
 

Sierpień

06 - 08 --> T a r n ó w
http://www.facebook.com/tarnowskie.garby
 
06 - 08 --> P o p i e ż y n  Z a w a d y
http://www.facebook.com/events/827018787695611/
 
13 - 15 --> P o d l e ś n a
http://www.facebook.com/events/972634176887051/
 
13 - 15 --> P o k r z y w n a - zlot T3
http://www.facebook.com/Zlot-VW-T3-Transporter-Pokrzywna-1128429037195318/
 
20 - 22 --> G a r b y
http://www.facebook.com/ZLOTwGARBACH
 
26 - 29 --> W e t l i n a
 

Wrzesień

03 - 05 --> K r z e m i e n n a  nad Sanem
http://www.facebook.com/events/280470447217690
 
03 - 05 --> K u ź n i c a Brzeźnicka  k/Częstochowy
http://facebook.com/events/s/grzybobranie-2021/534855787603903/
 
17 - 19 --> S u l i s t r o w i c e
http://www.facebook.com/events/349892726553348
 

Październik

22 - 24 --> G o ł k o w i c e
http://www.facebook.com/SadeckieGarbusy