Zloty w Polsce

Terminy Polskich Z L O T Ó W   VW GarBusa - rok 2020

Styczeń

-->
 

Marzec

06 - 08 --> M i ę d z y b r o d z i e  Ż y w i e c k i e - Góra Żar
 

Maj

01 - 03 --> B a r t k o w a - ODWOŁANY !!!
http://www.facebook.com/SadeckieGarbusy/
 
01 - 03 --> R a d z y ń  k/Sławy - ODWOŁANY !!!
http://www.facebook.com/events/1586385611485053/
 
15 - 17 --> W i s ł a  W i e l k a  - ODWOŁANY !!!
http://www.facebook.com/events/566973920570706/
 
29 - 31 --> L i s i e  K ą t y - ODWOŁANY !!!
http://www.facebook.com/garbosada/
 
29 - 31 --> B r z e s z c z e - ODWOŁANY !!!
http://www.facebook.com/events/1901801866611811/
 

Czerwiec

01 - 07 --> K a r w i a
http://www.facebook.com/events/1047033515663525/
 
10 - 14 --> W ł o c ł a w e k - ODWOŁANY !!!
 
11 - 14 --> P ę p o w o
http://www.facebook.com/events/600624717152493/
 
19 - 21 --> P r z y b r o d z i n - ODWOŁANY !!!Y
http://www.facebook.com/events/401595977197094/
 
26 - 28 --> N i e c h o r z e - ODWOŁANY !!!
 

Lipiec

03 - 05 --> S z t u m - ODWOŁANY !!!
http://www.avwg.isztum.pl/
 
09 - 12 --> K r a k ó w  – „Garbojama” - ODWOŁANY !!!
http://www.garbojama.pl
 
16 - 19 --> K i e ł p i n i e c
http://festiwal.kielpiniec.pl/
 
17 - 19 --> K o l b u d y - ODWOŁANY !!!
http://www.oldvw.pl
 
24 - 26 --> Z i e l o n a  G ó r a
http://www.facebook.com/events/1404835003033033/
 
31 - 2.VIII --> Z b y l i t o w s k a  G ó r a  k/Tarnowa - ODWOŁANY !!!
http://www.facebook.com/tarnowskie.garby/
 

Sierpień

06 - 09 --> P o p i e l ż y n  Z a w a d y  k/Warszawy - - ODWOŁANY !!!
http://www.facebook.com/events/827018787695611
 
21 - 23 --> F o l u s z - ODWOŁANY !!!
http://www.facebook.com/events/902560530130415/
 
21 - 23 --> M a l b o r k - ODWOŁANY !!!
http://www.facebook.com/events/2445228542394100/
 
28 - 30 --> G a r b y
http://www.facebook.com/events/574974283177243/
 

Wrzesień

25 - 27 --> S u c h e d n i ó w - ODWOŁANY !!!
 

Październik

09 - 11 --> K r z e m i e n n a
http://www.facebook.com/events/787643132029689
 
16 - 18 --> G o ł k o w i c e
http://garbusy.net