Zloty w Polsce

Terminy Polskich Z L O T Ó W   VW GarBusa - rok 2021

Marzec

05 - 07 --> R y c e r k a  G ó r n a
tel: 600 473 215 - Witek
 

Kwiecień

30 - 3.V --> W y s o w a  Z d r ó j
http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2990790041157541&id=1773740109529213
 

Czerwiec

03 - 06 --> P o r a j
 
07 - 13 --> K a r w i a
 
10 - 13 --> Z d w ó r z
https://www.facebook.com/events/599787104203929/
 
17 - 20 --> B o r e k  k/Bochni - Garbojama po NoVWemu ! :-)
http://www.garbojama.pl
 

Lipiec

16 - 18 --> K i e ł p i n i e c
http://festiwal.kielpiniec.pl/
 
23 - 25 --> Z i e l o n a  G ó r a
 

Sierpień

06 - 08 --> P o p i e ż y n  Z a w a d y
 
26 - 29 --> W e t l i n a
 

Październik

22 - 24 --> G o ł k o w i c e
https://www.facebook.com/SadeckieGarbusy